Hội nghị cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Sáng ngày 30/5/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.
Đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì Hội nghị; Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và cán bộ Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Kạn, Quỹ Bảo vệ môi trường Bắc Kạn, Phòng Khoáng sản, Thanh tra Sở; Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Hội nghị nhằm đánh giá công tác, cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản của tỉnh trong thời gian qua; phổ biến các văn bản liên quan từ đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường; Đồng thời, tăng cường cơ chế thông tin hai chiều giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở TN&MT khai mạc hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe Báo cáo về tình hình thực hiện cải tạo phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Triển khai một số nội dung về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường tại Quỹ Bảo vệ môi trường Bắc Kạn theo quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 25/12/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn; Nội dung quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính Phủ về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

Toàn cảnh Hội nghị
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, nêu ra những tồn tại, khó khăn trong việc thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Bắc Kạn và để xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng của công tác này trong thời gian tới ./.