Hội nghị cán bộ công chức sở Tài nguyên và Môi trường

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Được sự thống nhất của Đảng uỷ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, sáng ngày 28/01/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2013. Tham dự Hội nghị có đồng chí Ma Trương Thiêm – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở, Ban lãnh đạo sở, lãnh đạo các phòng, các đơn vị sự nghiệp cùng toàn thể cán bộ công chức của Sở.
Hội nghị đã nghe Báo cáo Tổng kết  tình hình quản lý Tài nguyên và Môi trường năm 2012 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2013; Báo cáo các nguồn kinh phí năm 2012 và dự toán kinh phí năm 2013; Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn Sở
Năm 2012, tổ chức Công đoàn Sở đã phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng và ban hành quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ được công đoàn viên hưởng ứng nhiệt tình; Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách, chế độ có liên quan trực tiếp đến cán bộ CCVC lao động như tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT được thực hiện đúng theo quy định.
Năm 2013, Công đoàn Sở xác định nhiệm vụ trọng tâm với một số nội dung: phổ biến giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống thông qua các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của dân tộc; Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ CCVC; Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, người tốt việc tốt và các đợt thi đua đặc biệt; Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên. Để thực hiện những nội dung này, cần tập trung vào 4 nhiệm vụ cụ thể: Công tác tuyên truyền giáo dục;  Công tác tham gia quản lý chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức tốt phong trào thi đua; Công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn.

Toàn cảnh hội nghị
 Hội nghị cũng đã thông qua các Quy chế của Sở: Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo, quy chế và đã thống nhất với dự thảo các báo cáo và các quy chế của Sở. Tại Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2013 – 2015 gồm 05 đồng chí.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ma Trương Thiêm – Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã đánh giá cao kết quả đạt được trong năm 2012. Đồng chí đề nghị CB-CC-VC người lao động toàn Sở phát huy những kết quả đạt được trong năm 2012 để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2013.
Cũng trong Hội nghị đồng chí Ma Trương Thiêm – Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2013 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức.

Tác giả bài viết: Minh Diễn