Hội nghị công chức, người lao động năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 24/01/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2018.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở, đồng chí Trần Nguyên –Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn; lãnh đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị thuộc Sở cùng toàn thể công chức và người lao động thuộc khối văn phòng Sở.
Hội nghị đã thông qua Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Sở năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Trong năm 2017, toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã phát huy tinh thần đoàn kết, cố gắng, nỗ lực thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được đẩy mạnh; các phòng chuyên môn, đơn vị đã cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh về các lĩnh vực của ngành như: Tham mưu xây dựng các Đề án về quản lý khoáng sản, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học. Chỉ đạo tập trung khắc phục, giải quyết những hồ sơ đất đai tồn đọng tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Chủ động phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của ngành, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm hành chính. Các đơn vị sự nghiệp cung cấp dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định, thực hiện tốt công tác thu, quản lý, sử dụng các loại phí được giao.

Toàn cảnh Hội nghị
Trong hoạt động công đoàn, Ban Chấp hành Công đoàn Sở đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chăm lo đến đời sống của đoàn viên công đoàn, đồng thời thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thực hiện tốt việc thăm hỏi, trợ cấp khó khăn và động viên công chức, viên chức, người lao động khi ốm đau, hoạn nạn. Trong năm, Công đoàn Sở đã tổ chức phát động ủng hộ các quỹ như: Quỹ vì người nghèo; Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ khuyến học; Quỹ bảo trợ trẻ em; Quỹ phòng chống thiên tai; hiến máu nhân đạo. Phối hợp với Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh của Sở triển khai các hoạt động để hưởng ứng các ngày lễ lớn, giữ gìn vệ sinh nơi làm việc, công sở. Năm 2017, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2017-2022.

Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở ký cam kết thi đua năm 2018
Hội nghị cũng đã thông qua Quy chế làm việc, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế nâng lương và nâng lương trước thời hạn của Sở. Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn,vướng mắc trong giải quyết công việc. Đây thực sự là diễn đàn để công chức, người lao động phát biểu, thảo luận về quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách liên quan.

Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở phát động phong trào thi đua năm 2018
Tại Hội nghị, toàn thể công chức người lao động trong Sở cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị công chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn năm 2018. Kết thúc Hội nghị đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở đã phát động phong trào thi đua năm 2018 và kêu gọi toàn thể công chức và người lao động tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phấn đấu, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; nhiệt tình, năng động, sáng tạo để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2018. Hưởng ứng phong trào thi đua của Sở, tại Hội nghị đại diện Lãnh đạo Sở, Ban Chấp hành Công đoàn Sở, các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc sở đã cùng nhau ký cam kết thi đua quyết tâm triển khai thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn