Hội nghị giao ban Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ năm 2019, sáng ngày 23/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Giao ban Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Hội nghị do Ban Giám đốc Sở chủ trì.
Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra trên tất cả các lĩnh vực như: Công tác cải cách hành chính được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (Tiếp nhận 9.886 hồ sơ TTHC trong đó có 02 hồ sơ phát sinh qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3); công tác quản lý đất đai được tăng cường, thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giao đất, định giá đất cụ thể đảm bảo đúng tiến độ; Thực hiện tốt công tác quản lý khoáng sản chưa khai thác, cấp giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác khoáng sản; Công tác quản lý tài nguyên nước được kiểm soát chặt chẽ, thực hiện tốt việc cấp các loại giấy phép khai thác tài nguyên nước; Công tác quản kiểm tra hoạt động khoáng sản; quản lý, bảo vệ môi trường được tăng cường; về công tác thanh tra, kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính (lĩnh vực đất đai) đối với 04 tổ chức  và 04 hộ gia đình, cá nhân với tổng số tiền xử phạt là 83.250.000 đồng và 01 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

 Tiếp đó, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện: Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 23/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai; kế hoạch số 254/KH-UBND ngày 09/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường năm 2019. Đồng thời, đề xuất các phương án, tìm cách tháo gỡ và khắc phục công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Kết luận Hội nghị, Ban Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2019, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của ngành ở địa phương. Đồng thời, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2019 và chỉ đạo các đơn vị quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu