Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 03/3/2014, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) và triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 tại Hội trường Sở.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Vũ – Ủy viên Ban thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo – Đảng ủy các cơ quan tỉnh; Các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ cùng toàn thể đảng viên và quần chúng thuộc Đảng bộ Sở.
Tại Hội nghị, các thành viên tham dự đã được nghe các đồng chí Báo cáo viên và các đồng chí Lãnh đạo Sở phổ biến, quán triệt các Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo”; Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” và những nội dung cơ bản của bản Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013, cũng như những điểm mới của bản hiến pháp so với bản Hiến pháp 1992; Trong quá trình truyền đạt các báo cáo viên đã nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các Nghị quyết để cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo đơn vị và các cán bộ, đảng viên nắm chắc những nội dung của Nghị quyết từ đó triển khai, vận dụng sát thực tế, xây dựng từng chỉ tiêu cụ thể, có lộ trình, biện pháp thực hiện phù hợp, thiết thực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh Hội nghị
Cũng tại Hội nghị này, Lãnh đạo Sở đã triển khai hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 17/01/2014 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới toàn thể CB-CC-VC người lao động thuộc Sở. Thông qua việc triển khai hướng dẫn giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao được nhận thức về Hiến pháp, ý thức trách nhiệm của bản thân trong việc chấp hành và bảo vệ Hiến pháp; đồng thời nhanh chóng đưa Hiến pháp mới đi vào cuộc sống, góp phần thúc đẩy sự phát triển vững chắc của đất nước ./.