Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Hướng dẫn số 05-KH/ĐU ngày 16/02/2017 của Đảng ủy Các cơ quan tỉnh hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017-2020, chiều ngày 19/4/2017, Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017 tại Hội trường Sở Tài nguyên và Môi trường..
Đến dự có đại diện Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Toàn cảnh Hội nghị
          Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phạm Xuân Vũ - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, đồng chí tập trung phân tích quan điểm của Hồ Chí Minh về nguyên nhân, hình thức, biểu hiện cụ thể, hậu quả, tác hại và các giải pháp phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đ/c Phạm Xuân Vũ, UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh truyền đạt những nội dung cơ bản  của chuyên đề năm 2017

Việc triển khai Hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức về chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Sở. Sau Hội nghị, toàn thể đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Sở sẽ viết bản thu hoạch về nhận thức của bản thân với những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và báo cáo Chi ủy, Đảng ủy trước ngày 25/4/2017./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn