Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tổng kết 10 năm thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị

Sáng 7/11, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) và tổng kết 10 năm thi hành Luật PBGDPL.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11, từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả như: “Câu lạc bộ pháp luật và thể thao”; Câu lạc bộ “Phụ nữ và pháp luật”; “Pháp luật và đời sống”; các hội thi, cuộc thi bằng hình thức sâu khấu hóa; phiên tòa giả định, rung chuông vàng... qua đó đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền nội dung, tinh thần của Hiến pháp và các văn bản pháp luật mới.

Đại biểu dự Hội nghị
Trong 10 năm qua, việc quán triệt, thực hiện Luật PBGDPL đã được các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, bằng nhiều hình thức linh hoạt, đa dạng, với các mô hình, cách làm sáng tạo. Nội dung tuyên truyền phong phú, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhu cầu thực tiễn của người dân trên địa bàn. Các cấp, ngành cũng đã quan tâm, nâng cao vị trí, vai trò của công tác PBGDPL, xác định đây là một trong những nội dung của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Các huyện, thành phố đã tổ chức hơn 48.000 buổi tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật cho gần 1,4 triệu lượt cán bộ, công chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở về kỹ năng nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải; cấp phát hơn 196.000 tài liệu pháp luật đến các cấp, các ngành, cán bộ làm công tác PBGDPL; đồng thời đăng tải và phát trên phương tiện thông tin đại chúng hơn 7.000 tin, bài về pháp luật. Cùng với đó, toàn tỉnh đã duy trì hơn 60 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị; các ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép tổ chức trợ giúp pháp lý cho hơn 5.600 vụ việc…, qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của người dân và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng nhấn mạnh, ngày 9/11/1946, bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được ban hành, đánh dấu mốc son trong lịch sử lập pháp của nước Việt Nam. Hiến pháp 1946 đã thấm nhuần, thể hiện triệt để tinh thần, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân. Xuất phát từ tư tưởng của Người, các Hiến pháp năm 1959, 1980, 1992 và Hiến pháp năm 2013, những tư tưởng lập hiến, những giá trị dân chủ, quyền con người, quyền công dân, tư tưởng và mô hình tổ chức Nhà nước của Nhân dân, do dân và vì dân luôn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt tất cả các bản Hiến pháp và toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ta.
Trên thế giới hiện có nhiều nước tổ chức Ngày Pháp luật hay Ngày Hiến pháp như một ngày hội để “Thượng tôn pháp luật”, tôn vinh Hiến pháp - đạo luật gốc của mỗi Quốc gia. Theo đề xuất của Chính phủ, ngày 9/11 - Ngày ban hành Hiến pháp đầu tiên năm 1946 được xác định là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được chính thức luật hóa trong Luật PBGDPL năm 2012. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đồng thời tăng cường nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của pháp luật trong đời sống, nâng cao sự hiểu biết về pháp luật và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân.
Thông qua Ngày Pháp luật giúp cho mọi tổ chức, cá nhân có ý thức tuân thủ pháp luật, là dịp để đánh giá lại những kết quả đã đạt được và những hạn chế trong hoạt động xây dựng, thực thi pháp luật; là cơ hội để tổ chức nhiều hoạt động PBGDPL cho cộng đồng thông qua những cách thức khác nhau. Qua đó, những người thi hành pháp luật cũng sẽ nhận được những thông tin phản hồi, những quan điểm đánh giá về các quy định pháp luật cũng như cách thức thực hiện, hiệu quả của hệ thống pháp luật đối với đời sống xã hội; hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng trao giải Nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh cho ông Lục Thanh Hải - Chuyên viên Phòng Môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường)
Nhân dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 17 tập thể và 21 cá nhân đạt giải trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022" trên địa bàn tỉnh./.

Tác giả bài viết: Nguồn tin theo: https://backan.gov.vn/