Hội nghị tập huấn thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Để đảm bảo thực hiện hoàn thiện nhiệm vụ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các chủ sử dụng đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, sáng ngày 01/6/2013 Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị tập huấn quy trình, phương pháp thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cho các chủ sử dụng đất.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Ma Trương Thiêm – Giám đốc Sở; lãnh đạo, cán bộ phòng Tài nguyên Đất, phòng Đo đạc bản đồ, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã cùng toàn thể cán bộ Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn và Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất các huyện, thị xã; Đại diện các đơn vị kiểm tra nghiệm thu chất lượng sản phẩm, tổ công tác chỉ đạo thẩm định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Tại Hội nghị các đại biểu đã được hướng dẫn một số nghiệp vụ trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như: Các văn bản liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Các quy định cụ thể khi tổ chức kê khai, xét duyệt, thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng(QSD) đất, các trường hợp đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận và các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận QSD đất, các quy định về thời điểm sử dụng đất, nguồn gốc đất tình trạng tranh chấp, quy hoạch khi xem xét xác nhận vào đơn cấp giấy chứng nhận và các vấn đề khác liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cũng tại Hội nghị các đại biểu được hướng dẫn tác nghiệp chỉnh lý biến động bản đồ địa chính phục vụ công tác quản lý và cấp Giấy chứng nhận QSD đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2013.
Sau Hội nghị này các địa phương sẽ cùng nhau thực hiện tốt hơn công tác cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất nhằm hoàn thành kế hoạch cấp Giấy chứng nhận được UBND tỉnh đã đề ra.

Tác giả bài viết: Minh Diễn