Hội nghị triển khai tập huấn công tác xây dựng Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Ngày 24/8/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức “Hội nghị triển khai tập huấn công tác xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” tại Hội trường III, Khách sạn 10 tầng, thị xã Bắc Kạn.
Dự hội nghị có ông Ma Trương Thiêm, Giám đốc Sở TN&MT Bắc Kạn; Phòng Tài nguyên đất; Lãnh đạo và cán bộ Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ Tài nguyên và Môi trường Hoàng Anh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã; Phòng Tài chính, Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã, cán bộ địa chính các xã, phường, thị xã Bắc Kạn; Cán bộ địa chính các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
 http://sotnmt.backan.gov.vn/sotnmt/PublishingImages/2011/24.5/8.2011/2/4.JPG
Ông Ma Trương Thiêm, Giám đốc Sở TN&MT Bắc Kạn phát biểu khai mạc Hội nghị
Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, ông Ma Trương Thiêm yêu cầu: việc xây dựng bảng giá các loại đất hàng năm trên địa bàn tỉnh và năm 2012 là nhiệm vụ hết sức quan trọng, vì vậy UBND các huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch và báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, xây dựng bảng giá đất cấp huyện năm 2012 gửi về Sở trước ngày 20/10/2011.
Mục đích việc xây dựng bảng giá đất năm 2012 là: Điều tra, khảo sát thu thập thông tin về điểm điều tra, đơn giá chuyển nhượng thực tế các loại đất thông qua các hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn các huyện, thị xã trong năm 2011. Bảng giá đất năm 2012 xây dựng phải phù hợp với các quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương, đảm bảo độ tin cậy đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về đất đai, góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh phải sát với giá chuyển nhượng thực thế trong điều kiện bình thường, mang tính phổ biến và không bị tác động bởi các yếu tố gây tăng giảm đột biến bất hợp lý; Phân tích, đánh giá kết quả điều tra khảo sát, thu thập thông tin, đơn giá chuyển nhượng Quyền sử dụng đất làm cơ sở tổng hợp, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2012 tỉnh Bắc Kạn, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và ban hành áp dụng vào ngày 01/01/2012.
 
Toàn cảnh Hội nghị
Sau khi thảo luận và giải đáp các ý kiến, kết luận Hội nghị, ông Ma Trương Thiêm, Giám đốc Sở TN&MT Bắc Kạn đề nghị các huyện, thị xã bám sát tình hình thực tế ở từng địa phương, tổ chức thực hiện, tập trung nỗ lực hoàn thành kế hoạch xây dựng giá đất năm 2012 đảm bảo theo quy định và đúng tiến độ kế hoạch đề ra./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu