Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 24/4/2017, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.
Đồng chí Lý Thái Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị; đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; tham dự Hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, Lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh, Thành ủy, UBND thành phố; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện dự tại các điểm cầu trực tuyến; đại diện các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã trên địa bàn Tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính trình bày các dự thảo đề án, hướng dẫn thực hiện các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX như: Dự thảo Hướng dẫn của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2017 – 2020; Dự thảo đề án về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh; nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định tỷ lệ trích để lại phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bắc Kạn.

Lãnh đạo sở Tài nguyên và Môi trường trình bày nội dung Dự thảo đề án về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông,
lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn Tỉnh
Hội nghị đã tiến hành thảo luận, các đại biểu tham gia Hội nghị cơ bản nhất trí với dự thảo đề án, hướng dẫn do Lãnh đạo các Sở trình bày. Các đại biểu đã đóng góp thêm một số ý kiến cho Dự thảo đề án về chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã thuê đất thực hiện các dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh như: Cần phân cấp rõ ràng giữa UBND cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh trong việc đứng ra thuê và ký hợp đồng thuê quyền sử dụng đất với các hộ dân, cá nhân để tập trung, tích tụ đất đai cho nhà đầu tư thuê lại thực hiện các dự án; quy định rõ thời gian tối đa được thuê đất. Về Dự thảo chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa việc xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm các đại biểu cho rằng trong đề án cần nêu rõ sản phẩm của các địa phương được đưa vào giới thiệu và tiêu thụ tại 02 điểm trưng bày được dự kiến là thành phố Bắc Kạn và thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể.

Đ/c Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải - Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh các Nghị quyết được triển khai lần này rất quan trọng và có ý nghĩa thiết thực, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị các Sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc nội dung, sớm triển khai thực hiện các Nghị quyết để phát huy cao hiệu quả trong thực tiễn./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn