Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biếu tại Hội nghị

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biếu tại Hội nghị

Ngày 18/11/2022, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến đánh giá hiệu quả hoạt động và tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho Hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai năm 2022.
Tham dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu trực tiếp có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân; cùng tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT, Tổng cục Quản lý đất đai; đại diện Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Công an, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp cùng đại diện lãnh đạo Sở TN&MT, Giám đốc Văn phòng, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai của 17 tỉnh, thành phố. Đồng thời, Hội nghị kết nối trực tuyến với các Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Giám sở cùng Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân phát biếu tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho rằng, việc thành lập và đi vào hoạt động của hệ thống văn phòng đăng ký đất đai có rất nhiều ưu điểm, giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa ngành Quản lý đất đai, thực hiện mạnh mẽ việc cải cách hành chính, ngày càng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, là nguồn lực to lớn cho phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên quá trình hoạt động vẫn còn những hạn chế cần khắc phục. Thứ trưởng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, chỉ ra kết quả đạt được cũng như hạn chế, yếu kém còn tồn tại, làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong hoạt động của văn phòng quản lý đất đai từ lúc thành lập đến nay. Cụ thể, về cơ cấu tổ chức, cơ sở làm việc, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt, công tác đăng ký đất đai, cấp GCN; đo đạc, lập bản đồ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và tiến tới thực hiện đăng ký đất đai trên môi trường điện tử. Đánh giá khách quan về việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, công nghệ, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Hội nghị đã nghe Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai trên toàn quốc. Theo báo cáo tại hội nghị, hiện nay cả nước có 60/63 tỉnh, thành phố đã kiện toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất cấp tỉnh, huyện để thành lập Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đây là tổ chức dịch vụ công trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai phục vụ nhu cầu cho người dân và doanh nghiệp, đưa quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tham gia vào thị trường bất động sản; là bộ phận quan trọng, thiết yếu góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời đây cũng là cơ quan thiết lập, quản lý hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai để Nhà nước đạt được mục tiêu nắm chắc, quản chặt đất đai; việc thành lập Văn phòng đăng ký đất đai đã thể hiện rõ hơn tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với bộ máy tổ chức được sắp xếp theo các nhóm chuyên môn và theo từng vị trí công việc chuyên sâu; quy trình giải quyết công việc đã được thực hiện thống nhất, nhiều nơi đã áp dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện thủ tục hành chính, xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai, giúp đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa công tác đăng ký đất đai; đồng thời tăng cường kiểm tra, chỉ đạo việc cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính ở các cấp huyện, xã để bảo đảm sự thống nhất của hồ sơ địa chính; Việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đã được chú trọng thực hiện hơn trước đây; thúc đẩy mạnh mẽ việc cải cách các thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký đất đai.. Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình tổ chức, hoạt động hiện nay của hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như: Văn phòng Đăng ký đất đai và các chi nhánh chưa được giao đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thực hiện tất cả các công việc mang tính dịch vụ công liên quan đến đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (công việc phục vụ cho quản lý nhà nước hoặc cho nhu cầu của người sử dụng đất); gây khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng đến chất lượng công việc, kéo dài thời gian và tăng thêm chi chí thực hiện và làm cho tính chuyên nghiệp của hệ thống cơ quan đăng ký đất đai chưa được phát huy triệt để; Nguồn nhân lực của hệ thống Văn phòng phần lớn các địa phương còn rất thiếu về số lượng và nhiều cán bộ chuyên môn còn yếu năng lực, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn
Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe các Báo cáo: Triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến về đất đai theo Quyết định số 06/QĐ-TTg và Quyết định số 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Trao đổi về thủ tục hành chính đất đai khi thực hiện bỏ sổ hộ khẩu giấy theo quy định của Luật Cư trú; Báo cáo các vấn đề mới trong dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Tập huấn hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho Văn phòng đăng ký đất đai, chuyên mục: Hướng dẫn triển khai kết nối, sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong kỹ năng giải quyết thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác  gắn liền với đất.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu cùng phản ánh khó khăn trong việc rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận về cơ cấu tổ chức, cơ sở làm việc, việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, qua đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để hoàn thiện tổ chức, hoạt động của hệ thống này./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn