Hội nghị viên chức, người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn năm 2018

Đ/c Bế Đức Dương – Giám đốc Trung tâm trao Giấy khen lao động tiên tiến cho các tập thể thuộc đơn vị

Đ/c Bế Đức Dương – Giám đốc Trung tâm trao Giấy khen lao động tiên tiến cho các tập thể thuộc đơn vị

Chiều ngày 01/3/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2018.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Viện– Phó Giám đốc Sở - Chủ tịch Công đoàn Sở; lãnh đạo cùng toàn thể viên chức và người lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh Hội nghị
Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 của Trung tâm Phát triển quỹ đất; Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ Công đoàn năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản lý tài sản; Quy chế thực hiện dân chủ cơ sở. Năm 2017, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Sở cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu tập thể Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt công tác quản lý quỹ đất được giao; thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại 04 huyện: Ngân Sơn, Chợ Đồn, Pác Nặm, Na Rì. Trong công tác đo đạc, lập bản đồ trích đo địa chính và lập hồ sơ xin giao đất, cho thuê đất đơn vị đã thực hiện đo mới 11 công trình với khối lượng đạt 324,3 ha; tiếp tục chỉnh sửa các công trình đã thực hiện theo yêu cầu của chủ đầu tư; đo đạc phục vụ công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn 08 huyện, thành phố, bàn giao cho chủ đầu tư đúng kế hoạch, đảm bảo đạt chất lượng yêu cầu. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, định giá đất cụ thể.. Trong hoạt động công đoàn, Tổ Công đoàn Trung tâm Phát triển quỹ đất đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Tổ Công đoàn đã phối hợp với chính quyền quan tâm chỉ đạo, tổ chức và thực hiện tốt Quy chế dân chủ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động; công tác chăm sóc sức khỏe đối với viên chức và người lao động luôn được quan tâm thực hiện tốt. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục được Tổ Công đoàn quan tâm thực hiện và đạt hiệu quả tốt; công tác tuyên truyền về pháp luật, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh; hoạt động thể thao được tăng cường.

Đ/c Bế Đức Dương –Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất phát động phong trào thi đua năm 2018
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, dân chủ, thẳng thắn, đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp về các vấn đề còn hạn chế, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Đ/c Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc sở - Chủ tịch Công đoàn Sở phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc sở - Chủ tịch Công đoàn Sở đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của tập thể viên chức, người lao lao động Trung tâm Phát triển quỹ đất trong năm 2017; để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu trong thời gian tới đơn vị cần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, người lao động; tích cực tham mưu, đề xuất theo chức năng nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Đ/c Bế Đức Dương – Giám đốc Trung tâm trao Giấy khen lao động tiên tiến cho các tập thể thuộc đơn vị
Cũng tại Hội nghị đơn vị đã công bố quyết định thi đua và trao tặng các danh hiệu thi đua khen thưởng năm 2017 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Kết thúc Hội nghị đồng chí Bế Đức Dương – Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất đã phát động phong trào thi đua năm 2018 tới toàn thể viên chức, người lao động trong đơn vị./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn