Hội nghị viên chức, người lao động Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn năm 2016

Đ/c Hoàng Thanh Oai - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thực hiện Công văn số 239/CV-CĐCS ngày 13/01/2016 của Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016. Sáng ngày 04/3/2016, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2016.
Dự Hội nghị có Đồng chí Hoàng Thanh Oai - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Bế Đức Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cùng toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.
          Hội nghị đã thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; Báo cáo tổng kết hoạt động của Tổ Công đoàn năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016; Báo cáo thu chi tài chính; Quy chế hoạt động, Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Đăng ký QSD đất.
Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn các thành viên tham dự Hội nghị đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất các giải pháp về các vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc nhằm nâng cao hiệu quả đối với mọi mặt hoạt động của đơn vị trong thời gian tới.

Đ/c  Hoàng Thanh Oai - Phó Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Hoàng Thanh Oai - Phó Giám đốc Sở ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã đạt được trong năm 2015. Đồng thời nhấn mạnh trong năm 2016 cần phát huy những kết quả đã đạt được tiếp tục tập trung, nghiên cứu để ứng dụng các công nghệ mới trong thực hiện nhiệm vụ được giao; khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất và phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Đ/c Hoàng Thanh Oai – Phó Giám đốc Sở chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức và người lao động Hội nghị thành công tốt đẹp
Cũng tại Hội nghị này ông Chu Mạnh Hùng - Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất đã thông qua kết quả các danh hiệu thi đua năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016.
Hội nghị kết thúc trong không khí đoàn kết, thống nhất và quyết tâm cao của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2016./.

Tác giả bài viết: Văn phòng Đăng ký QSD đất