Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ “ Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn”

Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ “ Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn”
Chiều ngày 12/12/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn”,
Tham dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở; đại diện các Sở, ban, ngành liên quan; đại diện UBND, phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố; đại diện Đại học Nông Lâm Thái nguyên; Phòng Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trường; đại diện công ty TNHH tư vấn GeoViệt, công ty TNHH thương mại và dịch vụ Khang Phát.
Tại Hội thảo ông Trần Hùng – Giám đốc công ty TNHH Tư vấn GheoViệt đã báo cáo tình hình Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn và giới thiệu chức năng phần mềm quản lý dữ liệu môi trường. Theo đó, Xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn với mục tiêu đáp ứng yêu cầu quản lý, hỗ trợ đắc lực trong công tác quản lý môi trường một cách tổng thể, cung cấp thông tin trực quan, chính xác, nhanh chóng. Trên cơ sở đó phần mềm quản lý dữ liệu môi trường được xây dựng đầy đủ với các chức năng và menu chính như: Trang chủ - giới thiệu, tin tức, sản phẩm tem nhãn, links&liên kết đến các hệ thống thông tin môi trường liên quan..Giám sát môi trường (CL) – thông tin cảnh báo chất lượng môi trường, các cơ sở gây ô nhiễm, điểm nóng môi trường, điểm tố giác ô nhiễm, thông tin giám sát theo tiêu chí 17 nông thôn mới. Quan trắc – mạng lưới quan trắc môi trường nền, môi trường tác động, kết quả quan trắc (theo đợt và theo thời gian). Nguồn thải – quản lý nguồn thải, điểm xả thải và phí bảo vệ môi trường. Hồ sơ – thủ tục – quản lý hồ sơ theo nguồn thải, theo chủ dự án/ doanh nghiệp về thủ tục cấp phép, giám sát theo quy định. Liên hệ - đơn vị đầu mối và thông tin hỗ trợ. Quản trị - công cụ quản trị hệ thống, người dùng, nội dung.

Toàn cảnh Hội thảo
Tham gia Hội thảo, đại diện Trường Đại học Nông lâm Thái nguyên đã có bài tham luận về vai trò của công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, giám sát môi trường; đại diện Phòng Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường có bài tham luận về hiệu quả của ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực môi trường. Hội thảo cũng nhận được nhiều ý kiến của các đại biểu với các vấn đề liên quan đến việc xây dựng, vận hành, khai thác thông tin cơ sở dữ liệu môi trường.
Hội thảo được thực hiện thành công, qua đó có thêm cơ sở và những kiến nghị giải pháp để thực hiện xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường tỉnh Bắc Kạn phục vụ tốt công tác quản lý, giám sát môi trường trên địa bàn tỉnh một cách hiệu quả./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn