Hội thảo sử dụng thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai và ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Bắc Kạn

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo

Ngày 20/03/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn phối hợp với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn và Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo sử dụng thông tin khí tượng thủy văn phục vụ phòng chống thiên tai và ứng phó với Biến đổi khí hậu tại Bắc Kạn.
Dự Hội thảo có đồng chí Trần Nguyên – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn – đồng chí Hà Kim Oanh – Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cùng đông đảo đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự, Công an tỉnh và đại diện các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị.
Ngành khí tượng thủy văn có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nhờ việc cung cấp thông tin khí hậu thủy văn kịp thời đầy đủ, chính xác hơn đã giúp cho việc phòng tránh và giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Toàn cảnh Hội thảo
Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn những năm gần đây do chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên nhiều thiên tai xảy ra như: lũ quét, sạt lở đất, mưa đá, lốc, rét đậm rét hại, hạn hán, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống người dân và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thiên tai là một trong những thách thức lớn đối với phát triển kinh tế, nhất là dưới tác động của biến đổi khí hậu. Tại Hội thảo các đại biểu đã thảo luận về đặc điểm khí tượng thủy văn, các loại hình thiên tai tại tỉnh Bắc Kạn trong những năm gần đây và vai trò của công tác khí tượng thủy văn đối với hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh.
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trong việc phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại tỉnh nhà. Trong đó những vấn đề được đại biểu quan tâm chính như: cần hiểu rõ bản chất của thiên tai, sử dụng tốt thông tin khí tượng thủy văn, nâng cao vai trò của người dự báo, giữa các cấp, các ngành liên quan cùng nhau phối hợp chặt chẽ trong thực hiện phòng chống thiên tai. Chỉ đạo phòng chống thiên tai phải thường xuyên bám sát các dự báo góp phần không nhỏ vào việc giảm thiểu thiên tai cho địa phương./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn