Hội thảo tổng kết dự án 3PAD

Hội thảo tổng kết dự án 3PAD
Sáng ngày 30/9/2015 Sở Tài nguyên và môi trường và Ban quản lý dự án 3PAD tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” (gọi tắt là 3PAD) giai đoạn 2009-2015 trên địa bàn tỉnh.
Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở, đại diện Ban quản lý dự án 3PAD; đại diện các phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố.
Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện dự án 3PAD giai đoạn 2009-2015. Dự án quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn được thực hiện từ 25/7/2009 tại 26 xã thuộc 3 huyện là Na Rì, Ba Bể, Pác Nặm, Dự án gồm bốn hợp phần; Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia tư vấn về pháp luật đất đai để thực hiện tiểu hợp phần 1 - Hợp phần 1 – Quản lý đất lâm nghiệp công bằng và bền vững: tiểu hợp phần này được thông qua hoạt động quy hoạch và giao đất lâm nghiệp công bằng và bền vững cho các hộ gia đình cộng đồng địa phương sống trong vùng dự án. Trong thời gian thực hiện dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban quản lý dự án xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn kỹ thuật quy hoạch sử dụng và giao đất lâm nghiệp có sự tham gia của người dân và được UBND tỉnh thể chế hóa cuốn sổ tay và khuyến khích toàn tỉnh sử dụng cuốn sổ tay. Dựa trên cơ sở cuốn sổ tay, dự án đã giao được 24.495 ha đất lâm nghiệp tại 20 xã dự án cho 7.763 hộ gia đình. Đầu năm 2015, dự án tiếp tục giao đất lâm nghiệp cho các xã thuộc 3 huyện: Ba Bể, Pác Năm, Na Rì (khoảng 5000 ha) đã hoàn thành quy hoạch. Dự án cũng đã hoàn thành quy hoạch 107.900,45 ha rừng cho 26 xã thuộc dự án; hỗ trợ Vườn Quốc gia Ba Bể và Khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ hoàn thành việc quy hoạch và cắm mốc ranh giới tại các khu quan trọng nhằm giảm thiểu tranh chấp đất đai. Với những kết quả trên, hoạt động quy hoạch và giao đất lâm nghiệp đã có tác động về mặt kinh tế xã hộ như: tổng số 264 hộ dân trong tình trạng thiếu đất, ít đất đã được nhận đất với tổng diện tích 1.617,3ha từ đó cho thấy đảm bảo sự công bằng tương đối, mọi người có nhu cầu đều được san sẻ đất lâm nghiệp,đảm bảo sự đoàn kết nông thôn tránh được trường hợp tranh chấp đất đai.    

Đại biểu tham gia góp ý kiến tại Hội thảo
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng nhau thảo luận, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Đồng thời mong muốn dự án tiếp tục thực hiện giai đoạn mới để góp phần cùng chính quyền các cấp hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đã đề ra
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn