Họp Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn

Toàn cảnh buổi họp

Toàn cảnh buổi họp

Chiều ngày 14/12/2021, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp để xem xét một số nội dung về triển khai các hoạt động chuyển đổi số của tỉnh Bắc Kạn.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn; đại diện đơn vị chuyên gia tư vấn về chuyển đổi số gồm: Công ty Hệ thống thông tin FPT; Tập đoàn Kim Nam; Viettel; VNPT. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tham dự họp có ông Nguyễn Văn Minh – Phó Giám đốc Sở.
          Tại cuộc họp, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông đã thông qua dự thảo Đề cương Đề án tổng thể về Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Theo đó, mục tiêu của chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021- 2025 là: Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát triển kinh tế số và xã hội số; công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ trong các lĩnh vực đột phá, thuộc nhóm trung bình của cả nước về chuyển đổi số và hướng tới năm 2030 xây dựng thành công chính quyền số, phát triển mạnh kinh tế số, xã hội số. Đồng thời nêu rõ các nhiệm vụ chung cần thực hiện như: Chuyển đổi nhận thức của người đứng đầu và cán bộ, người dân, doanh nghiệp; xây dựng cơ chế, chính sách, quy định về việc hỗ trợ khuyến khích việc chuyển đổi số; phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu; xây dựng kho dữ liệu dùng chung, kho dữ liệu mở; nâng cấp nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu của tỉnh; bảo đảm an toàn an ninh mạng; phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu về chuyển đổi số.
 
Toàn cảnh buổi họp
Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo và các chuyên gia về chuyền đổi số cùng nhau trao đổi, thảo luận, làm rõ nguyên nhân và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong xây dựng hệ thống dữ liệu, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kết nối, chia sẻ dữ liệu; đầu tư hạ tầng đồng bộ và tuyên truyền hiệu quả về chuyển đổi số.
          Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số trong phát triển của tỉnh; đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số; thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số của ngành, của tỉnh; tuyên truyền người dân và doanh nghiệp cùng tham gia chuyển đổi số./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn