Họp báo công bố Quyết định bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020

Toàn cảnh buổi họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Sáng ngày 01/6/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức họp báo công bố Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020.
Cuộc họp báo do các đồng chí Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì; tham dự  họp báo công bố có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan: Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh; đại diện UBND huyện Chợ Đồn, huyện Chợ mới; Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn.
Tại buổi họp báo, đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở  đã công bố Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020. Theo đó, bổ sung các khu vực khoáng sản phân tán nhỏ lẻ gồm: Chì kẽm Bản Mòn A, xã Lương Bằng, huyện Chợ Đồn; vàng gốc Khau Âu, xã Bình Văn, huyện Chợ Mới; sắt Bản Cuôn 1, xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn và khu vực chì kẽm Bó Nặm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020.

 
          Tại buổi họp báo, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã giải đáp các ý kiến thắc mắc của các đại biểu về thủ tục cấp phép thăm dò, khai thác và quản lý hoạt động kháng sản đối với các mỏ được công bố bổ sung.
          Sau khi họp báo công bố, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 04/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020 theo đúng quy định./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn