Hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Ô-xtray-lia (Australia) khởi xướng từ năm 1993 và được Chương trình Môi trường Liên họp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn đã trở thành một sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới. Chiến dịch là dịp quy tụ các doanh nghiệp, nhóm cộng đồng, trường học, cá nhân và các quốc gia trên toàn cầu cùng tham gia các hoạt động cải thiện và bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý chất thải…
Năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng Chiến dịch là “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”, đề cao hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn, nhấn mạnh vai trò của mỗi cá nhân trong các hoạt động chung của cộng đồng sẽ tác động lên toàn cầu, từ đó nâng cao nhận thức của cá nhân, của cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường; coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ để Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
Với tốc độ gia tăng dân số ngày càng cao, dân số khu vực nông thôn cao dẫn đến lượng rác thải sinh hoạt phát sinh trong khi hệ thống thu gom xử lý rác thải nông thôn chưa được đầu tư xây dựng. Khối lượng rác thải sinh hoạt nông thôn phần lớn không được thu gom, xử lý, đổ thải tràn lan, chất lượng môi trường khu vực nông thôn ngày càng xuống thấp trầm trọng, ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe cửa người dân. Do vậy, nhiệm vụ bảo vệ môi trường nông thôn đang là một nhiệm vụ cấp bách đối với mọi cá nhân, tổ chức.
Để hưởng ứng Chiến dịch, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 trên địa bàn tỉnh, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế tại tỉnh: Phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường; treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề môi trường tại trụ sở cơ quan làm việc; tổ chức các đợt ra quân thu gom loại bỏ rác thải; khơi thông cỗng rãnh; phát quang và chăm sóc cây vườn cây tại cơ quan…Thời gian thực hiện từ 14 tháng 9 đến 20 tháng 9 năm 2015./.

Tác giả bài viết: TTCNTT TN&MT