Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018

Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2018
Nhằm đẩy mạnh và tăng cường hơn nữa sự quan tâm của các ngành, các cấp, các tổ chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống tác hại thuốc lá, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lấy ngày 31/5 hàng năm là Ngày Thế giới không thuốc lá.
Năm 2018, Ngày Thế giới không thuốc lá được tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề là “Thuốc lá và bệnh tim mạch”, để thông tin tới cộng đồng mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch. Tổ chức Y tế Thế giới cũng kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá.
Hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá, ngày 18/5/2018 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Công văn số 2506/UBND-THVX về việc tăng cường thực thi Luật Phòng, chống thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá. Theo đó, các nội dung chính cần thực hiện như: Tổ chức tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc tại các nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2018./.
Chi tiết Công văn số 2506/UBND-THVX ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh Bắc Kạn tại đây./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn