Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017
Nhằm khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân cùng tìm hiểu và nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật cơ bản, thông qua đó bồi dưỡng kỹ năng xử lý tình huống pháp luật, xây dựng, hình thành thói quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật. Ngày 16/8/2017, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Công văn số 621/STP – PBGDPL V/v Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017
Theo đó, Sở Tư pháp - cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố giới thiệu, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và Nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến” năm 2017 do Bộ Tư pháp phát động. Nội dung thi bao gồm 4 chủ đề: Tìm hiểu kiến thức pháp luật về Bộ luật Dân sự năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13; pháp luật về đất đai; Công ước Luật biển (UNCLOS)1982.
Hình thức thi: Thí sinh dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng tiếng Việt trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn với nhiều cấp độ (từ dễ đến khó). Số lượng câu hỏi trong một phần thi online là 10 câu hỏi. Thí sinh dự thi bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx (hoặc truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: http://sotuphap.backan.gov.vn trong mục “Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2017 của Bộ Tư pháp”) để đăng ký thi. Thời gian thi: Từ ngày 01/8/2017 đến hết ngày 30/11/2017, bao gồm 04 đợt thi. Mỗi đợt thi có cơ cấu giải thưởng dành cho cá nhân bao gồm 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba.
Bên cạnh đó, thực hiện Công văn số 621/STP – PBGDPL của Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo lãnh đạo các phòng chuyên môn phổ biến, giới thiệu, tạo điều kiện động viên, khích lệ các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng Cuộc thi./.
 

Tác giả bài viết: Hoài Thu