Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018

ảnh: Nguồn Internet

ảnh: Nguồn Internet

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong công tác đấu tranh, phòng chống ma túy, góp phần giảm thiểu các nguy cơ từ sử dụng ma túy và kiềm chế sự gia tăng tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, ngày 11/4/2018, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 559/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018.
Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu: Phấn đấu đến hết năm 2018, 75% xã, phường, thị trấn nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông trong phòng, chống ma túy; 30 % người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi có nguy cơ được tiếp cận các thông tin về pháp luật phòng, chống ma túy và kỹ năng phòng, chống ma túy; 50% phóng viên, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền về pháp luật và xã hội có kiến thức, kỹ năng viết, đưa tin tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy.
Tuyên truyền tập trung vào một số nội dung chính như: Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về phòng, chống ma túy; tuyên truyền về nguy cơ, tác hại, hậu quả của nghiện ma túy, đặc biệt là các loại ma túy tổng hợp, các chất hướng thần, tân dược gây nghiện mới đối với sức khỏe, tính mạng con người và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh, tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, đối tượng thanh thiếu niên ở địa bàn dân cư, đô thị và trường học; tuyên truyền, giới thiệu các dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy và tại cộng đồng; giới thiệu kinh nghiệm, điển hình tiên tiến, các tổ chức, cá nhân có hình thức tuyên truyền hiệu quả; các giải pháp, tiến bộ khoa học trong công tác phòng, chống ma túy… Các nội dung được tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo hình, báo in, báo điện tử); hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động; hội nghị; buổi tọa đàm./.
Chi tiết Quyết định số 559/QĐ-UBND ngày 11/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Truyền thông về phòng, chống ma túy trên các phương tiện thông tin đại chúng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2018 tại đây.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn