Kết quả rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-STNMT ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn về việc thành lập Đoàn rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) đã được phê duyệt trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Kết quả như sau:
- Các dự án có các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường thực hiện theo báo cáo (ĐTM), đề án bảo vệ môi trường chi tiết, được phê duyệt, xác nhận, không đề nghị điều chỉnh nội dung so với báo cáo ĐTM đã được phê duyệt: Dự án đầu tư khai thác và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ đá vôi Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông của Công ty Cổ Phần tư vấn đầu tư phát triển Hạ tầng; Công trình mở rộng nâng sức chứa quặng đuôi bùn thải khô cho hồ thải xưởng tuyển chì kẽm Chợ Điền của Công ty TNHH MTV Kim loại màu Bắc Kạn - TMC; dự án đầu tư xây dựng xưởng tuyển nổi chì kẽm khau BoPo của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hoàng Nam; mỏ đá vôi Lũng Mò, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn của Doanh nghiệp tư nhân Đồng Sơn; dự án khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Bản Cạu của Công ty TNHH MTV Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam; Xưởng tuyển nổi quặng chì kẽm sunfua Lũng váng của Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; dự án khai thác lộ thiên và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Ráo, xã Cư Lễ, huyện Na Rì của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Kạn; mỏ đá vôi Lủng Tráng, xã Cường Lợi, huyện Na Rì của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bắc Kạn; mỏ đá vôi Khưa Trạng, xã Lam Sơn, huyện Na Rì của Công ty TNHH Bình Thanh; Xưởng tận thu, chế biến kim loại màu và sản xuất vật liệu xây dựng của Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc; Nhà máy chế biến rau quả, nước giải khát Bắc Kạn của Công ty Cổ phần khoáng sản Bắc Kạn.
- Các dự án đang lập lại báo cáo (ĐTM): Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy giấy đế xuất khẩu Bình Trung, huyện Chợ Đồn của Công ty TNHH Giấy và Gỗ Bình Trung; đầu tư sản xuất và gia công giấy đế xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới của Công ty Cổ phần B&H; dự án khai thác, chế biến mỏ chì kẽm Nà Lẹng – Nà Cà, xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông của Công ty TNHH Khai Khoáng (lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với xưởng tuyển)./.

Tác giả bài viết: Lê Nhung - Chi cục Bảo vệ môi trường