Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Chiều ngày 20/7/2018, tại Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn, Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật gồm: Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể; Ban Quản lý các khu công nghiệp; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Quỹ Phát triển đất, rừng và bảo vệ môi trường, tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua – khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018.
Đến dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Ưu – Phó Trưởng Ban thi đua khen thưởng tỉnh Bắc Kạn; lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật. Đồng chí Nông Văn Kỳ - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (đơn vị Trưởng khối) và đồng chí Vũ Đức Chính – Giám đốc Sở Công thương (đơn vị Phó Trưởng khối) đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Chính – Giám đốc Sở Công thương (đơn vị Phó Trưởng khối) đã thông qua dự thảo báo cáo sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị thành viên trong toàn Khối đã chủ động, quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao, bằng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu của phòng trào thi đua mà UBND tỉnh và Khối đã phát động. Công tác thi đua, khen thưởng của Khối Kinh tế - Kỹ thuật đã được triển khai sâu rộng, phát động thi đua đến từng tập thể, cá nhân trong Khối, tạo khí thế thi đua sôi nổi góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ngay từ đầu năm Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi đua năm 2018; xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào thi đua về tổ chức các hoạt động thi đua khen thưởng Khối Kinh tế - Kỹ thuật; các nội dung thi đua đã được các đơn vị cụ thể hóa các nhiệm vụ, sát với thực tiễn hoạt động chuyên môn. Kết quả phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2018 về cơ bản các đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ theo đúng tiến độ, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Phong trào thi đua cải cách hành chính được Khối thực hiện tốt; duy trì công tác trực bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả thực hiện các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; thông báo và niêm yết công khai các dịch vụ công trực tuyến phục vụ tốt nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính đối với tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn; duy trì các hình thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức; trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận và giải quyết gần 8.400 thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân; thực hiện trả đúng hạn không có hồ sơ trả quá hạn. Bên cạnh phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đơn vị trong Khối đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng nông thôn mới”; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, học tập quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động; vận động công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia đóng góp các quỹ xã hội và tham gia hoạt động đoàn thể tại cơ quan, đơn vị.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Khối vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua chưa phong phú, đa dạng về hình thức; công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu ở một số đơn vị chưa được chặt chẽ.
          Thảo luận tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất một số nhiệm vụ cụ thể trong 6 tháng cuối năm 2018 để phong trào thi đua của Khối hoàn thành xuất sắc kế hoạch được giao: Tiêp tục tăng cường sự lãnh đạo các cấp ủy đảng trong công tác thi đua khen thưởng, thi đưa yêu nước; đổi mới công tác thi đua khen thưởng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua khen thưởng đến các tập thể và cá nhân trong đơn vị./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn