Kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2017

Đồng chí Trần Nguyên – Phó Giám đốc Sở đọc thông điệp Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2017

Đồng chí Trần Nguyên – Phó Giám đốc Sở đọc thông điệp Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2017

Sáng ngày 21/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trưởng tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nước thế giới (22/3), Ngày Khí tượng thế giới (23/3) năm 2017 và Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.
Tới dự có đồng chí Trần Nguyên – Phó Giám đốc Sở; đại diện văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Sở, ban, ngành trên địa bàn Tỉnh; đại diện phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên địa bàn Tỉnh.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường truyền tải chủ đề, thông điệp của Ngày Nước, Ngày Khí tượng thế giới năm 2017. Ngày 22/3 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là Ngày Nước thế giới; ngày 23/3 hàng năm là Ngày Khí tượng thế giới. Năm nay, Liên Hợp Quốc chọn chủ đề của Ngày nước thế giới là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vận động và nâng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước và tái sử dụng nước, chủ đề Ngày Khí tượng thế giới là “Hiểu biết về mây” để nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, tránh và giảm nhẹ thiên tai.

Đồng chí Trần Nguyên – Phó Giám đốc Sở đọc thông điệp Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới năm 2017
Nước là nguồn tài nguyên vô giá, có vai trò to lớn trong đời sống con người, với nền kinh tế và quốc phòng - an ninh. Tuy nhiên hiện nay nguồn tài nguyên nước trên các lưu vực sông đang bị khai thác quá mức, trước những áp lực về phát triển kinh tế - xã hội, tài nguyên nước ngày càng suy thoái cả về chất và lượng. Chính vì vậy, phát triển bền vững ngày càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, đòi hỏi phải mang tính chiến lược toàn cầu và tài nguyên nước đóng một vai trò then chốt, không thể tách rời khỏi phát triển bền vững. Với tầm quan trọng của nước và khí tượng thủy văn, tại buổi lễ, đại diện Sở Tài nguyên và môi trường kêu gọi sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp và người dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mọi người, mọi nhà hiểu rõ tầm quan trọng của nước; sử dụng hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Đồng thời nhấn mạnh với tình hình thiên tai và thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay hiểu biết về mây là cơ sở quan trọng để dự báo thời tiết, mô phỏng các tác động của biến đổi khí hậu trong tương lai và dự đoán nguồn tài nguyên nước, cân bằng năng lượng của trái đất, chủ động ứng phó với các tác hại của biến đổi khí hậu.
Nhân dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật mới về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, khí tượng thủy văn trên địa bàn Tỉnh như: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính phủ Quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn và các văn bản liên quan./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn