Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở TN&MT

Đ/c Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở TN&MT

Chiều ngày 08/4/2021, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham gia buổi làm việc có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành liên quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở Nội vụ, Sở Tài chính. Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường có Ban Lãnh đạo Sở cùng toàn thể lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố.

Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã báo cáo với đoàn công tác việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn và Quyết định số 2268/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; các nhiệm vụ Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh giao. Theo đó các nhiệm vụ được giao hiện nay được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường cũng nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian qua: Vướng mắc trong thực hiện các văn bản liên quan về quản lý ngành tài nguyên và môi trường; khó khăn về nguồn nhân lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của ngành..

Đ/c Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ của ngành TN&MT
Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị UBND tỉnh sớm kiện toàn Ban Lãnh đạo Sở; quan tâm cấp kinh phí nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường, xây dựng mới trụ sở làm việc của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố để phục vụ tốt công tác; tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí thực hiện đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; quan tâm bố trí kinh phí thực hiện thanh tra, kiểm tra, công tác trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật cho công tác thanh tra của ngành. Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo giải quyết vướng mắc về đất đai giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn với người dân tại thị trấn Nà Phặc thuộc huyện Ngân Sơn, phường Huyền Tụng và xã Dương Quang thuộc thành phố Bắc Kạn, xã Quang Phong thuộc huyện Na Rì; chỉ đạo giải quyết chồng chéo giữa quy hoạch khoáng sản và quy hoạch 03 loại rừng..

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở nêu những khó khăn, vướng mắc của ngành tại buổi làm việc với Lãnh đạo UBND tỉnh
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cần có chiến lược tổng thể trong công tác quản lý khoáng sản nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cho địa phương; cần có biện pháp quản lý bải bản, khoa học trong công tác quản lý môi trường. Tham mưu, phối hợp quản lý chặt chẽ vấn đề san ủi, san lấp mặt bằng tại các địa phương của tỉnh; trong công tác quản lý đất đai, làm tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, xử lý dứt điểm vướng mắc về đất đai giữa Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bắc Kạn với các địa phương; quan tâm công tác chỉnh lý biến động đất đai; rà soát tổng thể các nhiệm vụ để tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Đ/c Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Sở TN&MT
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vị trí chức năng và nhiệm vụ của ngành Tài nguyên và Môi trường đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Long Hải chỉ đạo, thời gian tới, ngành cần rà soát lại cụ thể hơn các nguyên nhân để có giải pháp nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai; sớm có tầm nhìn xây dựng đề án, kế hoạch quản lý đất dọc các tuyến đường trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng và sau khi kết thúc dự án; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau xử lý vi phạm về đất đai./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn