Lễ công bố quyết định Thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Lý Thái Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Đồng chí Lý Thái Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Ngày 23/9/2013, Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Lý Thái Hải – Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Ngân hàng nhà nước; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.
Quỹ Bảo vệ môi trường Bắc Kạn được thành lập theo Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn.. Quỹ Bảo vệ môi trường là tổ chức tài chính Nhà nước, trực thuộc UBND tỉnh Bắc Kạn. Trụ sở đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Quỹ làm nhiệm vụ tiếp nhận nguồn vốn từ ngân sách các nguồn thu phí, lệ phí về môi trường, các khoản bồi thường, thu xử phạt vi phạm trong lĩnh vực môi trường, các khoản ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản, các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình, dự án, các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, phòng, chống, khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường, xử lý triệt để các nguồn ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lý Thái Hải – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: việc thành lập quỹ bảo vệ môi tr­ường tỉnh Bắc Kạn là cần thiết nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu cân đối tái đầu tư­ trở lại cho công tác bảo vệ môi trường trong tỉnh. Đây là một chủ trương đúng đắn và thiết thực nhằm huy động mọi nguồn lực của toàn xã hội tham gia công tác bảo vệ môi trường và hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Kạn một cách bền vững.

Đồng chí Lý Thái Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
Cũng tại buổi lễ đồng chí Lý Thái Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Cơ quan điều hành nghiệp vụ Quỹ Bảo vệ môi trường cho đồng chí Mông Quốc Hùng – nguyên Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Bắc Kạn ./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn