Lễ ra mắt Trung đội tự vệ Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn

Lễ ra mắt Trung đội tự vệ Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn
Ngày 29 tháng 3 năm 2013, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn long trọng tổ chức lễ công bố và ra mắt Trung đội Tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn.
Tham dự buổi lễ có đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự (BCHQS) cơ quan, đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, Ban chỉ huy quân sự thị xã Bắc Kạn cùng toàn thể các chiến sỹ thuộc Trung đội Tự vệ cơ quan.
Tại buổi lễ ra mắt, đồng chí Mông Quốc Hùng – Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường – Chỉ huy phó thông qua Quyết định thành lập Trung đội tự vệ cơ quan. Theo đó đồng chí Mông Quốc Hùng giữ chức Trung đội trưởng Trung đội tự vệ cơ quan. Trung đội bao gồm 16 đồng chí và chia thành 2 Tiểu đội.

Chiến sỹ Tiểu đội 2 - Trung đội Tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường
Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Ngô Văn Viện – Chỉ huy trưởng BCHQS cơ quan đã quán triệt chức năng, nhiệm vụ của việc thành lập Trung đội tự vệ cơ quan. Nhiệm vụ chính của lực lượng tự vệ là:
+ Thường xuyên nâng cao cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phục vụ chiến đấu khi có tình huống, làm nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, bảo vệ địa phương và tài sản nhà nước mà đơn vị quản lý;
+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, 100% cán bộ chiến sĩ an tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ không có đồng chí nào thoái thác nhiệm vụ;
+ Xung kích đi đầu trong bảo vệ sản xuất, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai và các sự cố nghiêm trọng khác. Tích cực tham gia huấn luyện theo kế hoạch hàng năm, đảm bảo tốt 100% chỉ tiêu được giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện;
+ Tích cực tham gia vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn dân;
+ Sẵn sàng tham gia các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
Kế hoạch huấn luyện chiến sỹ tự vệ Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn năm thứ nhất 2013 diễn ra từ ngày 01/4/2013 đến ngày 19/4/2013.
 

Tác giả bài viết: Vũ Hải – Trung tâm Quan trắc môi trường