Môi trường ngành sản xuất Giấy trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy sản xuất giấy đế B&H

Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy sản xuất giấy đế B&H

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 3 doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất giấy là Công ty Cổ phần Lâm sản Bắc Kạn, Công ty Cổ phần B&H, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy và Gỗ Bình Trung, các cơ sở chủ yếu sản xuất giấy cuộn và vàng mã. Bên cạnh những lợi ích đạt được to lớn về kinh tế – xã hội, ngành công nghiệp giấy cũng phát sinh nhiều vấn đề môi trường bức xúc cần phải giải quyết, đặc biệt là nước thải.
Quy trình sản xuất giấy thường bao gồm nhiều công đoạn, mỗi công đoạn thì dòng thải có những đặc trưng riêng. Trong công đoạn ngâm, rửa nguyên liệu (tre, nứa, vầu), nguyên liệu được ngâm trong nước hoà lẫn với xút (NaOH) nên dòng thải bao gồm chủ yếu là xút ở nồng độ thấp, các chất hữu cơ có trong thành phần nguyên liệu bị phân huỷ và dịch đen. Trong khâu nghiền thô nước thải có chứa bột giấy, sợi xenlulo bị rơi vãi, các chất hữu cơ còn sót lại ở tre và một phần xút. Dòng thải có màu tối nên thường được gọi là dịch đen. Tại công đoạn nghiền tinh và xeo giấy, dòng thải từ quá trình nghiền bột và xeo giấy chủ yếu chứa xơ sợi mịn, bột giấy ở dạng lơ lửng và các chất phụ gia như nhựa thông, phẩm màu, cao lanh.

Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy sản xuất giấy đế B&H
Công nghệ sản xuất giấy trên địa bàn tỉnh có mức tiêu hao nhiều năng lượng, lãng phí cao và thải nhiều chất thải. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh Bắc Kạn – Chuyên đề chất thải rắn và Báo cáo hiện trạng môi trường – Chuyên đề môi trường nước lưu vực sông Cầu tỉnh Bắc Kạn, hoạt động sản xuất giấy làm phát thải khoảng 252 m3 nước thải và 787 kg chất thải rắn mỗi ngày.
Xác định được đây là ngành sản xuất có mức độ ô nhiễm cao nên trong thời gian vừa qua các đơn vị đã có nhiều hoạt động cải thiện môi trường thiết thực như nâng cấp, xây mới công trình xử lý chất thải, tuần hoàn tái sử dụng nước để vệ sinh máy móc, nhà xưởng, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ và người lao động… đáp ứng các yêu cầu cơ bản về bảo vệ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Tác giả bài viết: Vũ Hải - Trung Tâm Quan Trắc Môi Trường