Na Rỳ: Nỗ lực ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng trái phép

Trong năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp, xảy ra tập trung thành các điểm nóng tại các xã: Lương Thượng, Kim Hỷ, Lạng San, Kim Lư, Lương Thành ( huyện Na Rỳ) và Thượng Ân, Thượng Quan, Thuần Mang, Bằng Vân (huyện Ngân Sơn). Để chấm dứt tình trạng trên, 6 tháng đầu năm 2010, chính quyền huyện Na Rỳ đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt.
Na Rỳ: Nỗ lực ngăn chặn hoạt động khai thác khoáng trái phép
 
-- 16/07/2010 --
Trong năm 2009, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn biến phức tạp, xảy ra tập trung thành các điểm nóng tại các xã: Lương Thượng, Kim Hỷ, Lạng San, Kim Lư, Lương Thành ( huyện Na Rỳ) và Thượng Ân, Thượng Quan, Thuần Mang, Bằng Vân (huyện Ngân Sơn). Để chấm dứt tình trạng trên, 6 tháng đầu năm 2010, chính quyền huyện Na Rỳ đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành chức năng thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt.
Trước khi tổ công tác liên ngành giữa tỉnh và huyện tiến hành giải tỏa các điểm khai thác kháng sản trái phép, Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Na Rỳ đã phối hợp với hạt kiểm lâm Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ, UBND các xã: Lương Thành, Lạng San, Lương Thượng, Kim Hỷ tiến hành thông báo đến các nhóm, cá nhân khai thác cát sỏi, vàng trái phép về việc đình chỉ và tự tháo dỡ phương tiện khai thác khoáng sản ra khỏi Khu Bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và các khu vực khác trên địa bàn huyện từ ngày 03 đến 7/1/2010 theo Thông báo số 66/TB-UBND ngày 29/12/2009 của UBND huyện Na Rỳ. Từ ngày 27/1 đến 11/2/2010, tổ công tác liên ngành đã yêu cầu các chủ tự tháo rỡ 51 lán. Tổ công tác đã tiến hành tiêu hủy 47 lán; 11 máy nổ; 4.190 m ống vòi nhựa dẫn nước; 01 máy xay đá; 04 máy phát điện; 02 sên hút nước loại nhỏ; 07 cái mô tơ, củ bơm nước các loại...; lập 03 biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác vàng, trình UBND tỉnh xử phạt với mức 70 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Tấn Thành và Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn...
Sau giải tỏa, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã kết hợp cùng tổ kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra 05 lượt các điểm có hoạt động khai thác vàng trái phép và lập biên bản vi phạm hành chính trình UBND tỉnh xử phạt theo thẩm quyền các cá nhân, tổ chức vi phạm.
Phòng Tài nguyên và Môi trường của huyện cũng tham gia cùng Sở Tài Nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực địa tại mỏ vàng Tốc Lù theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tấn Thành về việc cho phép khai thác khoáng sản tận thu trong quá trình hoàn thổ; kiểm tra thực địa theo hồ sơ xin thay đổi đề án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Hải Điệp; tham gia cùng tổ công tác của HĐND tỉnh kiểm tra hồ sơ khai thác khoáng sản tại mỏ Nà Làng, xã Lương Thượng của Công ty TNHH Hùng Dũng.
Mặc dù, công tác kiểm tra khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện Na Rỳ được thực hiện thường xuyên, liên tục, nhưng việc khai thác khoáng sản trái phép thủ công nhỏ, lẻ vẫn còn xảy ra lén lút ở các hang lũng và một số đoạn sông. Trong thời gian tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Na Rỳ tiếp tục phối hợp với các ngành liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát và kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, những trường hợp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện.
 
 
 

Tác giả bài viết: Thu Cúc