Ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ

Sáng ngày 15/6/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức ra mắt Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn.
Đến dự, có đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở; các đồng chí trong ban lãnh đạo Sở; lãnh đạo phòng Tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; cùng toàn thể cán bộ, viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi lễ
Văn phòng Đăng ký đất đai được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký đất đai quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện thành phố. Văn phòng Đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, có chức năng nhiệm vụ chính là: Thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin về đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn chính thức hoạt động từ ngày 15/6/2016.

Các đồng chí trong ban Lãnh đạo Sở trao quyết định và chúc mừng Giám đốc, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai và các Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai
Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Kạn bao gồm 8 chi nhánh được đặt tại các huyện, thành phố nhằm đơn giản thủ tục hành chính trong công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân.

Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở yêu cầu tập thể lãnh đạo và viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai chủ động khắc phục mọi khó khăn bước đầu về  hình thức, cơ chế hoạt động mới, nhanh chóng đi vào hoạt động nề nếp ổn định; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai với UBND các huyện, thành phố; các cơ quan có liên quan trong hoạt động của Văn phòng Đăng ký; đảm bảo phối hợp, giải quyết các yêu cầu của nhân dân phải nhanh hơn trước đây; đáp ứng, giải quyết yêu cầu của tổ chức và nhân dân theo quy định pháp luật./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn