Sở Tài nguyên & Môi trường tổ chức họp Tổ soạn thảo xây dựng đề cương văn bản Quy phạm pháp luật

Tổ soạn thảo thảo luận xây dựng đề cương Quyết định quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Tổ soạn thảo thảo luận xây dựng đề cương Quyết định quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Sáng ngày 09/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức họp Tổ soạn thảo xây dựng đề cương dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh “Quyết định quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai” (Quyết định) tại Hội trường Sở.
Dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở, Tổ trưởng Tổ soạn thảo cùng toàn thể các thành viên trong Tổ soạn thảo.
Tại cuộc họp, các thành viên đã thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến vào các nội dung của dự thảo Quyết định như: Căn cứ xây dựng, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, nội dung quy định cụ thể…. Dự kiến các nội dung quy định cụ thể tập trung vào vấn đề chính như: Quản lý các thửa đất nhỏ hẹp; Điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách thành dự án độc lập; Điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất và Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất khi Nhà nước thu hồi đất.
Tổ soạn thảo thảo luận xây dựng đề cương Quyết định quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng Tổ soạn thảo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ, đồng thời đề nghị các thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, khẩn trương hoàn thiện đề cương và dự thảo Quyết định, xin ý kiến các sở, ban, ngành trong tháng 3/2021 và tiến hành các bước tiếp theo theo quy định.
Dự kiến “Quyết định quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai” được ban hành trong tháng 5 năm 2021./.

Tác giả bài viết: Phạm Hồng Hạnh - Văn phòng Sở