Sở Tài nguyên và Môi hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2015

Sở Tài nguyên và Môi hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2015
Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2015, sáng ngày 05/6/2015 Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức lễ trao tặng 15 thùng đựng rác cho các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Kạn tại trường Mầm non Đức Xuân.
Trao tặng thùng đựng rác cho các trường  mầm non có ý nghĩa tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đối tượng học sinh bậc mầm non. Việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng, đặc biệt là trong học đường.

Các thùng rác được trao tặng cho các trường mầm non trên địa bàn thành phố Bắc Kạn
Thùng đựng rác được trao tặng cho các trường là một trong những công cụ giáo dục trực quan sinh động, thiết thực, giúp cho trẻ sớm ý thức được giữ gìn vệ sinh công cộng, góp phần tham gia hoạt động bảo vệ môi trường sạch – đẹp.

Ông Nông Đức Di – Trưởng phòng KSON – đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường trao tặng thùng rác cho các trường mầm non
Cũng nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2015, chiều ngày 04/6/2015 toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ra quân vệ sinh môi trường khuôn viên cơ quan; thu gom xử lý chất thải, rác thải; khơi thông cỗng rãnh, phát quang và chăm sóc vườn cây tại cơ quan.

Tác giả bài viết: Minh Diễn