Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020

Đ/c Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị

Chiều ngày 13/7/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2016 – 2020.
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, đồng chí Hoàng Thanh oai,  Phó Bí thư đảng Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Sở thông qua Báo cáo kết quả phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025.

Toàn cảnh Hội nghị
Trong giai đoạn 2016-2020, công tác thi đua khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở và sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể, cùng với sự nỗ lực, đoàn kết phấn đấu của toàn thể công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành tài nguyên và môi trường, qua đó công tác thi đua của ngành đã được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn, tập trung đề ra các chỉ tiêu thi đua nhằm khắc phục các mặt còn hạn chế. Hàng năm, Lãnh đạo Sở đều phát động thi đua, với các nội dung cụ thể, phong phú và đa dạng về hình thức bảo đảm được tính thường xuyên, liên tục của công tác thi đua, thực sự là động lực góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định pháp luật, đảm bảo chất lượng trong bình xét, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích; triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn, quy định về thi đua khen thưởng và tích cực tuyên truyền, vận động công chức, viên chức và người lao động hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua của bộ, tỉnh, đoàn thể, ngành và cụm, khối thi đua phát động. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiến tiến có chuyển biến rõ nét. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua đã tạo động lực giúp các cá nhân, tập thể phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua các phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, nhiều nhân tố mới xứng đáng được các cấp khen tặng các danh hiệu thi đua như: Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Cờ thi đua cho tập thể Sở Tài nguyên và Môi trường; tập thể Văn phòng Sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2018 và năm 2019; Liên đoàn lao động tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Công đoàn Sở  và 01 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam; 01 đảng viên được Tỉnh ủy tặng bằng khen..

Đại diện điển hình tiên tiến báo cáo tham luận công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nhằm chống thất thu ngân sách cũng như hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép
 
Tại buổi Hội nghị, đại biểu cũng đã được nghe đại diện các điển hình tiên tiến báo cáo tham luận với các chủ đề: Công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực tài nguyên và môi trường; công tác quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; công tác quản lý nhà nước về khoáng sản nhằm chống thất thu ngân sách cũng như hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.. nhằm chia sẽ kinh nghiệm góp phần nâng cao hiệu quả công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên - Giám đôc Sở trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến


Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên - Giám đôc Sở trao Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến
 
Để ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thời gian qua, Hội nghị đã trao tặng Giấy khen của Giám đốc Sở cho 21 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020.

Đ/c Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở phát biểu tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nông Văn Kỳ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở đã ghi nhận những thành tích đạt được trong 05 năm qua của các tập thể, cá nhân trong ngành tài nguyên và môi trường, đồng thời phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, qua đó kêu gọi toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Kịp thời phát hiện bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng mô hình tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan văn hóa. Các hoạt động trong phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, có sức mạnh lan tỏa trong từng phòng, đơn vị và toàn cơ quan gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn