Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Đ/C Đỗ Thị Minh Hoa – Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/C Đỗ Thị Minh Hoa – Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Chiều ngày 14/01/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019
Đến dự có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng; lãnh đạo UBND, phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cùng toàn thể công chức Khối văn phòng Sở. Đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị đồng chí Nông Văn Kỳ - Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Năm 2018, toàn thể công chức, viên chức và người lao động ngành Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn đã nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra. Theo đó năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, xử lý 9970 văn bản đến; ban hành 4.030. văn bản chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2088/QĐ-UBND ngày 08/12/2017, Sở đã hoàn thành 21/26 nhiệm vụ, 03 nhiệm vụ tiếp tục thực hiện trong năm 2019, 02 nhiệm vụ không thực hiện. Công tác quản lý đất đai năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu cho UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2018 và kế hoạch bổ sung để triển khai các dự án theo quy định; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho 07/08 huyện; công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020). Công tác kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp sau cổ phần, các tổ chức được giao đất, cho thuê đất được tăng cường. Tổ chức triển khai thực hiện lập dự án điều tra, đánh giá tiềm năng đất đai trên địa bàn tỉnh. Trong công tác quản lý khoáng sản, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, thăm dò, khai thác chế biến, vận chuyển và tiêu thụ khoáng sản, chống thất thu ngân sách từ hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh năm 2018; tham mưu UBND tỉnh thực hiện tốt công tác phối hợp với các tỉnh giáp ranh trong quản lý, bảo vệ khoáng sản. Công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, môi trường, giải quyết đơn thư, khiếu nại đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, năm 2018 Sở cung cấp dịch vụ công trục tuyến mức độ 3 đối với 76 thủ tục hành chính; mức độ 4 đối với 47 thủ tục hành chính. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, Sở vẫn còn tồn tại hạn chế như thực hiện một số nhiệm vụ quá hạn, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người dân còn chậm, chưa đảm bảo  thời gian quy định, chỉ số hài lòng của người dân trong lĩnh vực đất đai còn thấp; vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường tại một số cơ sở chăn nuôi và cơ sở chế biến khoáng sản; tình trạng sụt lún tại huyện Chợ Đồn vẫn tiếp tục xảy ra.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận đánh giá, phân tích về những kết quả đạt được, những tồn tại, yếu kém cần khắc phục; đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm tới. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy kết quả đã đạt được, Hội nghị đã thống nhất đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của ngành như: Đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hành chính; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Đ/C Đỗ Thị Minh Hoa – Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa – Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà ngành tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn đạt được trong năm 2018. Đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế mà ngành tài nguyên và môi trường cần khắc phục như: Chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp với thủ tục hành chính về đất đai còn thấp, còn hiện tượng cán bộ nhũng nhiễu nhân dân.Trong năm 2019, ngành cần tìm ra nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trên để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để giải quyết công việc. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Tham mưu thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và có biện pháp bảo vệ môi trường nông thôn./.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn