Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Kạn tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các ông bà đã và đang công tác trong ngành tài nguyên và môi trường

Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các ông bà đã và đang công tác trong ngành tài nguyên và môi trường

Chiều ngày 06/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban ngành liên quan; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố cùng toàn thể công chức Khối văn phòng Sở. Các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở đồng chủ trì Hội nghị.
Với chức năng, nhiệm vụ và bám sát phương châm hành động năm 2020 của Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra: Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh Bắc Kạn ban hành Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019 đảm bảo đúng thời gian. Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện để đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ thủ tục đất đai và hoàn thiện dự án đầu tư, xác định giá đất cụ thể, hướng dẫn các địa phương, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiến hành tổ chức họp và kiểm tra thực tế tại các khu vực thực hiện dự án để giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, địa phương. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, dự án về đất đai theo đúng tiến độ và kế hoạch đề ra. Trong công tác quản lý khoáng sản, Sở TN&MT triển khai phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh năm 2020, đôn đốc, hướng dẫn và giải quyết đề nghị của các đơn vị thực hiện các quy định về khai thác khoáng sản. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2013-2020, bổ sung 04 khu vực khoáng sản làm VLXDTT. Công tác quản lý tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, môi trường được tập trung triển khai thực hiện tốt.

Toàn cảnh Hội nghị
Triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ môi trường. Dự án Đầu tư hạ tầng kỹ thuật được hoàn thành phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2021 sẽ yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục nước thải, khí thải để truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định. Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời chuyển các Bản tin nhận định xu thế thời tiết - thủy văn thời hạn mùa, dài hại cho UBND các huyện, thành phố nhằm phục vụ công tác quản lý, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp trong công tác ứng phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan. Tham mưu cho UBND tỉnh Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Điều tra, khảo sát xác định danh mục dự án ưu tiên ứng phó với biến đổi khí hậu cho tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 – 2030. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo được sở chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá ghi nhận thêm những kết quả đạt được cũng như tồn tại, hạn chế trong trong tác quản lý đất đai, vấn đề môi trường, xử lý rác thải, nước thải, quản lý tài nguyên khoáng sản... Đồng thời, thống nhất phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2021, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về tài nguyên và môi trường; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đất đai của các đơn vị, cá nhân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong các lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh.

Bà Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, bà Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh uỷ viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đã đạt được của công chức, viên chức, lao động toàn ngành trong năm 2020, đồng thời, chia sẻ những khó khăn trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Phương hướng nhiệm vụ năm 2021, đồng chí nhấn mạnh: Phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố cần thực hiện tốt việc tham mưu chức năng quản lý nhà nước đối với UBND cấp huyện; làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất tại địa phương; ngành tài nguyên và môi trường cần làm tốt công tác Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đặc biệt đối với đất lâm nghiệp; tham mưu cho UBND tỉnh quản lý tốt công tác khoáng sản; quan tâm hơn nữa đến công tác quản lý môi trường đặc biệt môi trường ở nông thôn để từ đó thực hiện hoàn thành các tiêu chí trong bộ tiêu chí Nông thôn mới. Bên cạnh đó, thực hiện tốt ứng dụng cộng nghệ thông tin trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, giải quyết các thủ tục hành chính trên dịch vụ công, tuyên truyền đến người dân để trở thành công dân điện tử tiến tới chính quyền điện tử; tăng cường phối hợp với các Sở, ngành liên quan, Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung giải quyêt, tháo gỡ những trường hợp còn vướng mắc trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường, tích cực chủ động tham mưu UBND tỉnh các chính sách quản lý, sử dụng tài nguyên môi trường đáp ứng tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Oai, Phó Bí thư Đảng bộ Sở, Giám đốc Sở TN&MT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, đồng thời đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT phát huy những kết quả đạt được trong năm 2020 khắc phục mọi khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đề ra.
Lãnh đạo Sở trao Giấy khen cho tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Lãnh đạo Sở trao tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cho các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020
 
Bà Đỗ Thị Minh Hoa, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng kỷ niệm chương
“Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường”
của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho các ông bà  đã và đang công tác trong ngành tài nguyên và môi trường

Cũng nhân dịp này, Lãnh đạo Sở đã công bố và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021; đồng thời đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho 22 cá nhân đã và đang công tác trong ngành tài nguyên và môi trường đã có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành Tài nguyên và Môi trường./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu