Sở Tài nguyên và Môi trường: Kế hoạch làm việc với UBND các huyện, thị xã về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Nhằm thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; kịp thời đề xuất các biện pháp giải quyết, xử lý các vướng mắc, tồn đọng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trong thời gian qua, ngày 14/2/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kế hoạch số 82/KH-STNMT để chuẩn bị làm việc với UBND các huyện, thị xã về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc với UBND các huyện và thị xã để giải quyết những tồn tại, vướng mắc về công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2010; xây dựng kế hoạch tham mưu cho UBND tỉnh có những chỉ đạo cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2011 do UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao trong các lĩnh vực: Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn; xây dựng và quản lý hồ sơ địa chính; thực hiện các trình tự, thủ tục chuyển nhượng, chuyển đổi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020.
Theo Kế hoạch, ngày 21/2/2011, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ làm việc với huyện Chợ Mới và thị xã Bắc Kạn; ngày 22/2/2011 làm việc với huyện Na Rỳ; ngày 23/2/2011 làm việc với hai huyện Ba Bể và Bạch Thông./.
 

Tác giả bài viết: Thu Hiền