Sở Tài nguyên và Môi trường chung tay cùng xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới 2018

Đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao số tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng sân Nhà văn hóa thôn Thôm Án

Đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao số tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng sân Nhà văn hóa thôn Thôm Án

Thực hiện chương trình kế hoạch giúp đỡ xã Thuần Mang xây dựng nông thôn mới năm 2018, sáng ngày 10 tháng 11 năm 2018, Ban Chỉ đạo giúp đỡ xã Thuần Mang xây dựng nông thôn mới - Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Chỉ đạo và 20 đoàn viên thanh niên của Sở đã có buổi lao động giúp đỡ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn xây dựng sân Nhà văn hóa thôn Thôm Án, với diện tích 144m2.
Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Ngô Văn Viện đã trao số tiền 9.700.000 đồng (Chín triệu, bảy trăm nghìn đồng), số tiền này do Ban Lãnh đạo Sở và lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đóng góp, hỗ trợ UBND xã Thuần Mang để giúp thôn Thôm Án xây dựng sân Nhà văn hóa nhằm góp phần giúp đỡ xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Thuần Mang đã có 06/17 Nhà văn hóa thôn được xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Nhà văn hóa thôn được xây dựng hoàn thành nhằm tạo điều kiện cho nhân dân có nơi sinh hoạt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết của cộng đồng dân cư./.
 
Một số hình ảnh tại buổi giúp đỡ xây dựng sân Nhà văn hóa thôn Thôm Án, xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn

Đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao số tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng sân Nhà văn hóa thôn Thôm Án


Đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường chung tay giúp sức xây dựng sân Nhà văn hóa thôn Thôm Án


Sân Nhà văn hóa thôn Thôm Án sau khi hoàn thành

Tác giả bài viết: Nông Thêm - CCBVMT