Sở Tài nguyên và Môi trường giúp đỡ xã Thuần Mang trong xây dựng nông thôn mới

Đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới cho đại diện UBND xã Thuần Mang

Đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới cho đại diện UBND xã Thuần Mang

Sáng ngày 17 tháng 11 năm 2017, Đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở - Trưởng Ban chỉ đạo làm Trưởng đoàn cùng các thành viên Ban Chỉ đạo giúp đỡ xã Thuần Mang xây dựng nông thôn mới của Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn (xã được Tỉnh ủy phân công Sở Tài nguyên và Môi trường giúp đỡ xây dựng nông thôn mới)
Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe UBND xã Thuần Mang báo cáo về tình hình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2017, kế hoạch triển khai thực hiện năm 2018. Theo báo cáo của xã, đến nay, xã đạt 05/19 tiêu chí (Tiêu chí số 4; Tiêu chí số 7; Tiêu chí số 12; Tiêu chí số 15 và Tiêu chí số 16). Trong thời  gian qua, xã được Sở Tài nguyên và Môi trường quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới như: Xây dựng đường giao thông liên thôn (Thôn Bản Nìm và thôn Khuổi Lầy)
Trong năm 2018 xã sẽ tập trung hoàn thành 02 tiêu chí: Tiêu chí Quy hoạch và Thông tin truyền thông. Đối với tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm: UBND xã sẽ tiếp tục tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân; xây dựng quy định nơi cấm đổ rác; hỗ trợ xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh và tiếp tục duy trì vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Đối với các tiêu chí có tính chất đầu tư xây dựng sẽ chỉ tập trung thực hiện những công trình/dự án có nguồn vốn đầu tư.

Đồng chí Ngô Văn Viện, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trao tiền hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới cho đại diện UBND xã Thuần Mang
Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Ngô Văn Viện đã trao số tiền 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) do toàn thể công chức, viên chức và người lao động Sở TN&MT đóng góp hỗ trợ UBND xã Thuần Mang để giúp thôn Bản Băng xây dựng nhà văn hóa thôn nhằm góp phần vào mục tiêu hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới./.
 

Tác giả bài viết: Nông Thêm - Chi cục Bảo vệ môi trường