Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với lãnh đạo 09 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn

Ngày 27/7/2010, Sở Tài nguyên - Môi trường Bắc Kạn đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh để chuẩn bị cho Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân với sông Cầu - Việt Nam”. Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo 09 đơn vị, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn lưu vực sông Cầu thuộc tỉnh Bắc Kạn.
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường truyền đạt những nội dung chính của Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân với sông Cầu - Việt Nam” dự kiến tổ chức vào đầu tháng 8/2010 tại tỉnh Thái Nguyên. Mục đích của Hội nghị nhằm tăng cường phối hợp và chỉ đạo giữa Ủy ban Bảo vệ Môi trường lưu vực sông Cầu với các địa phương trong lưu vực về công tác bảo vệ môi trường, cải tạo cảnh quan lưu vực sông Cầu, nâng cao ý thức trách nhiệm, sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, nhằm tăng cường xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu; hướng dẫn cơ chế, chính sách, hỗ trợ ưu đãi đầu tư của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương; biểu dương các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu của các tỉnh thuộc lưu vực sông Cầu đã có những tích cực đóng góp cho công tác bảo vệ, cải tạo cảnh quan môi trường sinh thái lưu vực sông Cầu.
Sau khi trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã thống nhất cử đại diện 03 doanh nghiệp có những đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan lưu vực sông Cầu tham dự Hội nghị “Doanh nghiệp, doanh nhân với sông Cầu - Việt Nam”, gồm có: Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn, Công ty Cổ phần Điện và Gỗ Bình Minh Bắc Kạn; trong đó Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình độ thị Bắc Kạn sẽ  là đại diện tiêu biểu cho các doanh nghiệp, doanh nhân báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Tác giả bài viết: Thu Cúc