Sở Tài nguyên và Môi trường phát động đợt thi đua và tổng kết công tác thi đua năm 2010 Cụm thi đua số II

Được sự quan tâm chỉ đạo của Vụ Thi đua Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các Sở Tài nguyên và Môi trường trong Cụm thi đua, phong trào thi đua của Cụm thi đua số II (gồm các tỉnh: Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang, Quảng Ninh, Phú Thọ) trong năm 2010 đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận.
Phát huy thành tích đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2010, hưởng ứng nội dung phát động thi đua nước rút kết thúc thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2010 và giai đoạn 2006 - 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số II đã chính thức phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong Cụm thi đua với những nội dung thiết thực như: Tiếp tục nâng cao tinh thần thi đua yêu ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ, công chức, viên chức; chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; phấn đấu hoàn thành chất lượng cao, vượt tiến độ các kế hoạch, nhiệm vụ, dự án, nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; thực hiện chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong xử lý công việc và chi tiêu hành chính; xây dựng đơn vị vững mạnh, hệ thống chính trị và tổ chức Đảng trong sạch,vững mạnh…
Những tháng cuối năm, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh trong Cụm thi đua số II có nhiệm vụ phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức; tổ chức bình xét theo các tiêu chí thi đua và lập báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2010. Hội nghị tổng kết thi đua năm 2010 Cụm thi đua số II dự kiến sẽ được tổ chức tháng 12/2010./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền