Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia Hội nghị tuyên truyền về chuyển đổi số

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Sáng ngày 16/12/2021, UBND tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức Hội nghị trực tuyến tuyên truyền về chuyền đổi số.
Tập đoàn FPT có ông Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Lãnh đạo Tập đoàn cùng tham dự. Dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn; đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đăng Bình – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số của tỉnh. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Hội trường UBND tỉnh Bắc Kạn. Hội nghị được Truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh để toàn thể người dân cùng theo dõi.

Công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT tham gia hội nghị tuyên truyền chuyển đổi số
Hội nghị được nghe đồng chí Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, truyền đạt nội dung: Vai trò của lãnh đạo Đảng, quản lý nhà nước trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số; đồng chí nhấn mạnh xây dựng thành công Chính quyền số sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn, nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu, dữ liệu mở. Chuyển đổi số toàn diện góp phần thúc đẩy phát triển của tỉnh lên tầm cao mới; tạo ra các giá trị tăng trưởng mới từ kinh tế số; phát huy tối đa những tiềm năng của tỉnh gắn với thu hút đầu tư; phát triển nông, lâm sản gắn với chuỗi giá trị; thúc đẩy sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; phát huy các tiềm năng du lịch, thương mại, dịch vụ phù hợp với các yếu tố đặc thù về thiên nhiên – văn hóa – con người trên địa bàn tỉnh.

Đ/c Hoàng Duy Chinh- Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy truyền đạt nội dung chuyển đổi số của tỉnh
Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe đồng chí Trương Gia Bình – Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn FPT tuyên truyền về chuyển đổi số với chủ đề: Chiến tranh nhân dân, chuyển đổi số và cuộc chiến chống Covid-19.
Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Đăng Bình - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp triển khai kế hoạch, đề án chuyển đổi số đồng bộ, hiệu quả; tập trung nguồn lực, ưu tiên triển khai ngay các chương trình đào tạo, tập huấn về chuyển đổi số.

Đ/c Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị
Triển khai tuyên truyền về chuyển đổi số qua đó phổ biến kiến thức tổng quan về chuyển đổi số góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng, những cơ hội và thách thức của chuyển đổi số trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp trong tỉnh. Cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị sớm cụ thể hóa, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình cụ thể để chủ động thực hiện chuyển đổi số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn