Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trình bày nội dung tại Hội nghị

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trình bày nội dung tại Hội nghị

Nhằm triển khai toàn diện, đầy đủ các nhiệm vụ và nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân đối với các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh mới ban hành về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; thực hiện về những điều đảng viên không được làm; tổ chức Tết Nhâm Dần; thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025
Thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU ngày 14/01/2022 của Tỉnh ủy Bắc Kạn về việc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh. Sáng ngày 24/01/2022, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh tới các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến.
Tham dự tại điểm cầu Sở Tài nguyên và Môi trường có đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí Lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Sở.

Đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình trình bày nội dung tại Hội nghị
                 Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên trình bày các nội dung: (1) Báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2021 và triển khai Nghị quyết số22-NQ/TU ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ năm 2022; quán triệt Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư và Công văn số 526-CV/TU, ngày 20 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022; (2) Thông qua Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (3) Quán triệt Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xửlý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".-Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW của Bộ Chính trị; (4) Quán triệt Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Quy định số 46-QĐ/TW, ngày 03 tháng 12 năm 2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy; Quy định số 50-QĐ/TU, ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; (5) Quán triệt Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW, ngày 29 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện về những điều đảng viên không được làm; (6) Quán triệt Quy chế số 22-QC/TU, ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Tỉnh ủy về công tác Dân vận của hệ thống chính trị; (7) Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TU, ngày 16 tháng 12 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025.
                 Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương kết quả đạt được của tỉnh trong năm 2021, bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các cấp ủy, đơn vị khẩn trương triển khai xây dựng chương trình hành động, kế hoạch tổ chức thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh phù hợp với địa phương, cơ quan, đơn vị; nội dung phải bám sát sự chỉ đạo của Đảng; đồng thời tuyên truyền những nội dung cốt lõi, trọng tâm của các chỉ thị, kết luận, quy định đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 để đảm bảo vừa phòng, chống dịch vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu quán triệt CC-VC-NLĐ thuộc Sở trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 

Công chức, viên chức, người lao động Sở TN&MT tham dự Hội nghị
Sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến, đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cấp ủy các Chi bộ trực thuộc khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Dần, đồng chí nhấn mạnh: Các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống cháy nổ; tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng, đặc biệt là giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính, tránh để tình trạng xử lý quá hạn; Trước diễn biến của dịch bệnh Covid-19, đồng chí yêu cầu toàn thể Công chức, viên chức, người lao động không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, có ý thức trách nhiệm cao trong phòng, chống dịch và thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đảm bảo vui xuân đón Tết Nhâm Dần an toàn, lành mạnh./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu