Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn làm việc với các Doanh nghiệp về thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước

Toàn cảnh buổi làm việc

Toàn cảnh buổi làm việc

Chiều ngày 14/11/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc với các Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh về thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền thuê đất.
. Chủ trì buổi làm việc có Ông Nông Văn Kỳ- Tỉnh ủy viên – Giám đốc Sở và Ông Bùi Xuân Thành – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; tham gia làm việc có lãnh đạo phòng Khoáng sản, phòng Đất đai, Thanh tra Sở; lãnh đạo, chuyên viên phòng Tổng hợp nghiệp vụ - Dự toán Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn; đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Toàn cảnh buổi làm việc
Tại buổi làm việc, đại diện Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn đã thông qua tình hình thực hiện ngân sách của các doanh nghiệp đang hoạt động về lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các doanh nghiệp tham gia buổi làm việc đã có ý kiến, kiến nghị trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền thuê đất. Ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp đã được đại diện Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Cục thuế tỉnh, lãnh đạo phòng Khoáng sản, phòng đất đai giải đáp tại buổi làm việc.

Các doanh nghiệp ký cam kết thực hện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước
Kết thúc buổi làm việc, các doanh nghiệp đã ký cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn