Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ
Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam về việc quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả do mưa lũ, sáng ngày 22/10/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Lễ phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.
Chương trình được sự tham gia nhiệt tình của Ban Lãnh đạo Sở, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở. Số tiền quyên góp được tại buổi phát động là 9.060.000( Chín triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn). Số tiền này sẽ được chuyển đến cho Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh để ủng hộ các tỉnh miền Trung đang bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, bão lũ.

Lãnh đạo Sở TN&MT cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ
Tại buổi phát động, đồng chí Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Sở đánh giá đây là chương trình có ý nghĩa hết sức kịp thời và thể hiện truyền thống, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn đối với đồng bào các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ.

Đ/c Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc – Chủ tịch Công đoàn Sở phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai, bão lũ
Việc làm ý nghĩa của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường đã góp phần cùng cả nước chia sẻ khó khăn với đồng bào miền Trung trong lúc thiên tai, bão lũ gây ra những hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng; sớm khắc phục được khó khăn và ổn định cuộc sống./.
 

Tác giả bài viết: Minh Diễn