Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu
Sáng ngày 04/7/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu.
Đến dự và chủ trì hội nghị có Ông Phạm Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ông Ngô Văn Viện – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham dự Hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành liên quan trên địa bàn tỉnh; đại diện phòng tài nguyên và môi trường các huyện, thành phố; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Báo Bắc Kạn; Cổng thông tin điện tử tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Theo đó, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được các quốc gia thông qua tại Hội nghị lần thứ 21 Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP21) tại thủ đô Paris, Pháp; đây là văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên quy định trách nhiệm ứng phó với biến đổi khí hậu của tất cả các bên; trọng tâm của của Thỏa thuận Paris là đưa ra các quy định liên quan đến trách nhiệm xây dựng và thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định của mỗi bên tham gia Công ước Khí hậu. Đến nay, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu đã được 195 quốc gia nhất trí.

Ông Phạm Văn Tấn – Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu – Bộ Tài nguyên và Môi trường phổ biến nội dung Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Hội nghị
Thảo luận tại Hội nghị, đại diện Cục Biến đổi khí hậu và các Sở, ngành trong tỉnh đã tập trung thảo luận các thông tin về biến đổi khí hậu, những tác động ảnh hưởng đến địa phương, cũng như công tác triển khai Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris của tỉnh. Trong đó để triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu tại tỉnh Bắc Kạn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ như: giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; thích ứng với biến đổi khí hậu; chuẩn bị nguồn lực con người và nguồn lực khoa học công nghệ; thiết lập hệ thống công khai minh bạch (MRV) trong biến đổi khí hậu; xây dựng và hoàn thiện thể chế./.
 
Chi tiết Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện thỏa thuận paris về biến đổi khí hậu tên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tại đây


Tác giả bài viết: Minh Diễn