Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị giao ban Quý I, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngày 20/4/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị giao ban Quý I, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022 tại Hội trường Sở. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố. Đồng chí Hoàng Thanh Oai - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị.
Với chức năng, nhiệm vụ và bám sát phương châm hành động năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới, hội nhập, hiệu quả”, Quý I/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã quyết liệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra: Công tác cải cách hành chính được Lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện, tiếp nhận và giải quyết 6.402 hồ sơ thủ tục hành chính (không có hồ sơ quá hạn). Công tác quản lý nhà nước về đất đai được tăng cường, bên cạnh đó hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đo đạc và bản đồ; công tác khoáng sản – tài nguyên nước được quản lý chặt chẽ, đồng thời tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; công tác quản lý môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, việc tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường cho các đối tượng tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được duy trì và đẩy mạnh. Công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được Sở chỉ đạo và thực hiện chặt chẽ theo quy định của pháp luật…

Toàn cảnh Hội nghị

Đ/c Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những tồn tại, hạn chế, đề xuất những giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và môi trường, nhất là các nội dung về việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức theo Kế hoạch số 413/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh; công tác xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, công tác bảo vệ môi trường tại một số tuyến đường đang thi công ...

Đại biểu Phòng TN&MT thành phố phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Lãnh đạo phòng chuyên môn, đơn vị phát biểu thảo luận tại Hội nghị

 
Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Thanh Oai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của ngành Tài nguyên và Môi trường trong công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh trong Quý I/2022. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đồng chí Giám đốc Sở yêu cầu trong 9 tháng năm 2022 sắp tới, các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch, chỉ tiêu đã đề ra; thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; khắc phục, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm (Đặc biệt đối với việc san ủi đất và đổ thải không đúng quy định trên địa bàn quản lý), tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ Bưu chính công ích; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra./.

Tác giả bài viết: Hoài Thu