Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp
Thực hiện kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 15/4/2014, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Bắc Kạn tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp trên địa tỉnh với chủ đề “ Giao lưu trực tuyến về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”
Đồng chí Ma Trương Thiêm – Giám đốc Sở chủ trì và trực tiếp chỉ đạo trả lời các câu hỏi được gửi đến qua hệ thống giao lưu trực tuyến trên Internet của Sở. Cùng tham gia trong buổi giao lưu còn có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở.
Nội dung của đợt giao lưu tập trung vào những vấn đề trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giải đáp những thắc mắc cũng như nêu những vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở địa phương để Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp, hướng dẫn.
  Tại buổi giao lưu trực tuyến này. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận một số ý kiến của người dân và doanh nghiệp gửi đến với nội dung liên quan các vấn đề: đất đai. Các câu hỏi của người dân và doanh nghiệp đã được lãnh đạo Sở cùng cán bộ chuyên môn của ngành trả lời đầy đủ theo quy định của pháp luật.
          Giao lưu trực tuyến với người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là dịp để  cơ quan chuyên môn nắm rõ hơn những khó khăn, vướng mắc của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; Trên cơ sở những ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân trong đợt giao lưu trực tuyến này góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của ngành.