Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hoạt động hỗ trợ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới năm 2020

o đạc, xác định vị trí ranh giới các khu đất quy hoạch

o đạc, xác định vị trí ranh giới các khu đất quy hoạch

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-STNMT ngày 11/11/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hỗ trợ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn xây dựng nông thôn mới năm 2020. Ngày 14/11/2020, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giúp đỡ xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn trong xây dựng nông thôn mới của Sở Tài nguyên và Môi trường do đồng chí Trương Phúc Vi – Phó trưởng phòng Đất đai – Tổ phó Tổ giúp việc làm trưởng đoàn, cùng với các thành viên là đoàn viên thanh niên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Thuần Mang, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thuần Mang thực hiện cắm mốc quy hoạch 03 khu đất theo quy hoạch nông thôn mới của xã Thuần Mang đã được cơ quan chức năng phê duyệt.
Các khu đất thực hiện cắm mốc gồm: Khu đất quốc phòng xã Thuần Mang, khu đất nghĩa địa thôn Thôm Áng, khu đất nghĩa địa thôn Bản Giang. Đúc mốc bê tông gồm 16 mốc, về quy cách theo quy định Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 của Bộ Xây dựng về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng. Xác định vị trí, đo đạc, cắm mốc quy hoạch đảm bảo độ chính xác theo quy định Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính.
Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng). Kinh phí thực hiện từ nguồn huy động đóng góp của công chức, viên chức, người lao động Sở Tài nguyên và Môi trường.
Việc cắm mốc quy hoạch là một hình thức công khai quy hoạch, góp phần hoàn thành tiêu chí quy hoạch của xã Thuần Mang trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới do UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành cũng như nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên địa bàn.
Hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức của Sở trong việc chung sức xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy Bắc Kạn giao trong việc giúp đỡ xã Thuần Mang.
 Một số hình ảnh hoạt động:

Đo đạc, xác định vị trí ranh giới các khu đất quy hoạch
Cắm các mốc quy hoạch

Tác giả bài viết: Ngô Thị Mỹ Diệu