Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tập huấn phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao
Ngày 02/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Bắc Kạn và Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân tổ chức tập huấn phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao cho công chức, viên chức và người lao động trong Sở.
Tham dự tập huấn có Ông Ngô Văn Viện – Phó giám đốc Sở; lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; lãnh đạo Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố; viên chức trung tâm Công nghệ thông tin, viên chức làm công tác tiếp nhận và trả kết quả tại Chi nhánh văn phòng đăng ký các huyện, thành phố.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe đại diện đơn vị tư vấn – Công ty Cổ phần Tin học Tân Dân giới thiệu về phần mềm một cửa, một cửa liên thông và dịch vụ công mức độ cao. Các học viên được hướng dẫn sử dụng quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng của phần mềm như: Quản lý thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ, xử lý hồ sơ, trả kết quả các thủ tục hành chính.
 Phần mềm một cửa, một cửa liên thông là một ứng dụng tin học hóa các giao dịch giữa tổ chức, cá nhân và cơ quan hành chính nhà nước và giữa các các cơ quan hành chính nhà nước, phần mềm hỗ trợ việc đăng ký và thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị. Phần mềm được đưa vào hoạt động góp phần nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch, thuận tiện, văn minh./.

Tác giả bài viết: Minh Diễn